Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.DDshirt.pl

z dnia 1.08.2014

Dane firmy:

Damian Mączka DDprints

Świętoszyn 38

56-300 Świętoszyn

NIP 9161384766

REGON 367329572

I. Postanowienia ogólne

1.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ddshirt.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2.         Sklep internetowy, działający pod adresem www.ddshirt.pl, prowadzony jest przez firmę DDprints Świętoszyn 38 56-300 Świętoszyn NIP 9161384766 REGON 367329572

1.3.         Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego w opisie każdego produktu.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem rozpoczęcia procedury zakupu w sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu

3.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie w systemie oraz prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu

3.3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dprints Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, tj. paragonu.

3.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub w przypadku braku wpłaty należności za zamówienie na wskazane konto w terminie 7dni.

3.8. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ddshirt.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Wszystkie zamówienia są wysyłane w przeciągu 1 – 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Wszystkie produkty tworzone są dopiero po otrzymaniu płatności.

V. Metody płatności

5.2. Klient ma możliwość zapłaty za pomocą:

 • przelewu na numer konta bankowego
 • płatności za pomocą systemu PAYu
 • przy odbiorze, jeśli wybierze opcję kuriera za pobraniem

VI. Zwrot, wymiana oraz reklamacje

6.1.Zwrot:  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, wysyłając je na adres siedziby firmy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
Towar powinien być w stanie niezmienionym, wraz z metkami oraz paragonem. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Jak zwrócić produkt: https://ddshirt.pl/zwroty/

6.2. Klient ma prawo wymienić towar na inny rozmiar w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki. Klient pokrywa wysyłkę oraz opakowanie niewłaściwego towaru do siedziby firmy,  Towar powinien być w stanie niezmienionym, wraz z metkami oraz paragonem. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jak wymienić towar: https://ddshirt.pl/zwroty/

6.3. Towary zamawiane i projektowane specjalnie na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Dotyczy to także produktów ze spersonalizowanymi imionami, datami lub innymi elementami(przykładowo są to produkty z działu „ślubne”, „urodziny” lub „poduszki” na których znajdują się indywidualne dane klienta)

6.4. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru prosimy o postępowanie zgodnie z umieszczonymi wskazówkami.

Aby zareklamować produkt należy:

1. Uzupełnienić formularz reklamacyjny –> formularz

2. Bezpiecznie spakować reklamowany produkt i wysłać razem z formularzem i dowodem zakupy (paragon lub faktura)na adres: Damian Mączka DDprints  Świętoszyn 38, 56-300 Świętoszyn

3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki otrzymasz informację z decyzją.

Po uznaniu reklamacji Kupującemu przysługuje zwrot kwoty wydanej na zakup towaru, bądź wymiana na inny towar, aktualnie dostępny w ofercie sklepu DDshirt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@ddshirt.pl

Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, jest Damian Mączka DDprints siedzibą w Świętoszynie 38, 56-300

W razie wątpliwości na temat przetwarzania Twoich danych skontaktuj się z nami na sklep@ddshirt.pl

 Skąd posiadamy Twoje dane?

Posiadamy je od Ciebie, poprzez realizacje zakupów w naszym sklepie oraz korespondencji mailowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Damian Mączka DDprints

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Posiadamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby móc realizować umowę zawartą z Tobą, w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi Twojego konta,
 • wykonanie umów z Damian Mączka DDprints
 • reklamacji
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są także:

 • W celu przeprowadzania działań marketingowych
 • W celu kontaktu z Tobą związanych z działaniami marketingowymi poprzez e-mail i telefon
 • W celu kontaktu w sprawie zamówionego towaru
 • W celu zapewnia bezpieczeństwa zakupionego towaru
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 Czy musisz przekazywać nam swoje dane osobowe?

 • Niezbędne dane, które musisz tam przekazać to: adres email, telefon, login oraz adres
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.
 • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
 • Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie posiadasz prawa wobec firmy Damian Mączka DDprints w zakresie swoich danych.

Gwarantujemy Ci wszelkie prawa wynikające z ochrony Twoich danych osobowych.

 • Możesz sprostować swoje dane, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe
 • Możesz usunąć dane
 • Możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres ich poprawy.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są źle przetwarzane możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ( adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą udostępniane stroną transakcji, które zawierasz z Damian Mączka DDprints. Ponadto możemy przekazać Twoje dane organom publicznym, które przeciwdziałają oszustwom.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać je przez cały czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz po jej zakończeniu w celu:

 • Zapobieganiu nadużyciom i oszustwom
 • W celu statystycznym
 • Dochodzenia roszczeń z związku z wykonaniem umowy
 • W wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa